Hjælp til projektudarbejdelse, sparring og rådgivning

Jeg er en erfaren kvalitativ forsker, som er fortrolig med at lave kvalitative undersøgelser. Som antropolog anvender jeg feltarbejde som en særlig metode. Det betyder, at jeg selv deltager i det daglige liv samtidig med, at jeg observerer og laver interviews.

Feltarbejde med brugerinddragelse og borgerinddragelse

Feltarbejde handler hele tiden om at inddrage relevante personer for at få viden om et særligt emne. Derfor har jeg som antropolog i mine feltarbejder i Taiwan, Kina og i Danmark altid arbejdet med bruger- og borgerinddragelse. Det er den røde tråd i min profil.

Udvikling og kvalificering af projekter

Jeg rådgiver gerne med at udvikle og kvalificere projekter. En sådan kvalificering kan bidrage til at forbedre grundlaget for implementering af projektet, give et større ejerskab til projektet samt forbedre selve projektets forløb.

Eksempler på projekter, jeg kunne være med til at kvalificere