Marie Konge Nielsen - Foredrag om det gode liv, livsløb og aldring

Foredrag om det gode liv, livsløb og aldring

Jeg holder foredrag om det gode liv, livsløb og aldring. På grund af Danmarks aldrende befolkning er det nødvendigt med et opgør med forældede tanker om aldring og en bestemt kronologi i livsløbet.

 

Foredragene omhandler

Foredrag 1: Det gode liv som gammel

Dette foredrag handler om, hvilke ønsker og forventninger, danskere har til det gode liv som gammel?  Hvilke forskelle og ligheder er der mellem forskellige generationers ønsker til det gode liv som gammel? Hvilke tegn er der på opblødning af forestillinger om aldring og kronologi i livsløbet?

Foredrag 2: Generationsudveksling

Hvordan får unge og ældre mere glæde af hinanden? Dette foredrag beskæftiger sig med den demografiske udvikling i Danmark og yngre og ældres forskellige forudsætninger og vilkår i livet. Der peges på forskellige indsatser og visioner for et aldersvenligt samfund. Foredraget sætter fokus på, hvordan særligt de yngre og de ældre generationer, kan få større glæde af hinanden.