Marie Konge Nielsen - Hjælp til brugerinddragelse og borgerinddragelse

Bruger- og borgerinddragelse

Samskabelse mellem borgere og forskellige aktører er et område, jeg kan kvalificere. Jeg kan hjælpe med : 1) hvordan man planlægger at involvere og engagere borgerne i et projekt samt 2) hvordan man løbende evaluerer samskabelsens konkrete resultater.

Eksempler på projekter, jeg kan være med til at kvalificere