Marie Konge Nielsen - Foredrag, projekter, borger- og brugerinddragelse

Foredrag, projekter, borger- og brugerinddragelse

Jeg er uddannet antropolog med lang erfaring i borger- og brugerinddragelse.  Jeg er kvalitativ forsker, som har lavet feltarbejde og interviewundersøgelser i ind- og udland. Mine specialiseringsområder er:

  • “Det gode liv”
  • Aldrings-, livsløbs- og generationsstudier
  • Forbedring af socialt udsattes liv
  • Patient- og brugerinddragelse i sundhedsvæsenet
  • Empowerment og udvikling af telemedicin/velfærdsteknologi

Jeg har været ansat på flere universiteter i Danmark, hvilket har givet mig en stor viden om forskellige områder indenfor det velfærds- og sundhedsmæssige område. Før jeg begyndte at lave undersøgelser i min egen kultur arbejdede jeg i mere end 10 år med studier af kinesisk kultur og samfund bl.a. gennem længerevarende feltarbejder i Taiwan og Kina.

Foredrag om det gode liv, livsløb og aldring

Jeg holder foredrag om det gode liv, livsløb og aldring. Med Danmarks aldrende befolkning er det nødvendigt med et opgør med forældede tanker om aldring og en bestemt kronologi i livsløbet.

Projektudarbejdelse, sparring og rådgivning

Jeg er en erfaren kvalitativ forsker, som er fortrolig med at lave kvalitative undersøgelser og feltarbejde. Som antropolog anvender jeg feltarbejde som en særlig metode.

Borger- og brugerinddragelse

Samskabelse mellem borgere og forskellige aktører er et andet område, jeg kan kvalificere. Jeg kan bl.a. bidrage med, hvordan man planlægger at involvere og engagere borgerne i et projekt og hvordan man evaluerer konkrete resultater.