Marie Konge Nielsen: Hvordan menneskers værdier og normer dannes i opvæksten

Om Marie Konge Nielsen

Jeg er født i 1965,  mor til tre børn og bor i Odense.  Jeg interesserer mig dybest set for, hvad det vil sige at være menneske. Særligt er jeg optaget af, hvordan menneskers værdier og normer dannes i opvæksten, i samfundets institutioner samt kulturelt og historisk.

Bogudgivelse, foredrag, kronikker og artikler

Baseret på bogen ”Et godt liv som gammel” har jeg givet mere end 40 foredrag forskellige steder i landet. Derudover har jeg arrangeret to foredragsrækker på Folkeuniversitetet i Odense og Folkeuniversitetet  i Aarhus, Emdrup og Herning med temaet ”Et godt liv som gammel”. Til disse foredragsrækker medvirkede  forskere, politikere og markante bidragydere, som jeg havde interviewet til bogen.

Jeg har været en flittig skribent af kronikker, interviews og kommentarer relateret til forskning om det aldrende samfund og det gode liv som gammel i en dansk sammenhæng. Aviserne var Ritzau, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Fyens Stiftstidende, Kristeligt Dagblad. Jeg har også medvirket i udsendelser i radio og TV.

Min uddannelsesmæssige baggrund

Forskning, undervisning og konsulentarbejde

Jeg har erfaring fra Professionshøjskolen Absalon, ansættelser på flere danske universiteter samt Socialstyrelsen. Sideløbende med disse ansættelser har jeg holdt foredrag for kommuner, foreninger, kirker, Folkeuniversiteter (Odense, Aarhus, Emdrup, Herning, Aalborg, Lolland), Pensionsselskaber, Seniorhøjskoler m.fl.